ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden Osteopathie zijn de basis voor het tot stand komen van een overeenkomst tot het leveren van zorg en geven aan wat de patiënt en de osteopaat bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.

Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de osteopaat ligt deze overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze overeenkomst is de bijzondere overeenkomst geregeld in Boek 7, Titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO).

In overleg met de Consumentenbond, de Patiënten Federatie Nederland, het Nederlands Register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie zijn de Algemene Voorwaarden Osteopathie tot stand gekomen. Binnen het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg zijn deze in werking getreden per 1 januari 2017.

Klik HIER voor inzage van de Algemene Voorwaarden. 

De Algemene Voorwaarden worden op eerste verzoek ter hand gesteld.

COPYRIGHT 2020-2024 CARLA BECKERS  |  ALGEMENE VOORWAARDEN  |  SIITEMAP | PRIVACY VERKLARING